0,0

Žilinská univerzita
Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Typ studia

Magisterské

DOD

11. 2. 2022

Termín přihlášek

12. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

25. - 26. 8. 2022 druhé kolo

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Absolvent uvedeného študijného programu je pripravený uplatniť sa na pozíciách v strednom a vrcholovom manažmente dopravných, logistických a zasielateľských firiem poskytujúcich alebo obstarávajúcich prepravné služby predovšetkým prostredníctvom vnútrozemskej a námornej plavby a služby vnútrozemského riečneho alebo námorného prístavu. Absolvent sa môže uplatniť i v oblasti cestovného ruchu pri správe a riadení osobnej lodnej prepravy, v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy, v ústredných orgánoch štátnej správy a samosprávy, v oblasti riadenia prevádzky multimodálnych logistických centier, ako aj v podmienkach vodného hospodárstva a dopravného výskumu. Absolvent spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa Zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe na podnikanie vo vodnej doprave.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Veškeré informace naleznete zde

Kontakt.

O městě Žilina

Žilina je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.

Počtom obyvateľov (83 067 osôb v novembri 2018) je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí „perla na Váhu“.

V Žiline pôsobí Mestské divadlo so súborom Maják s tvorbou zameranou pre mládež, dychovou hudbou Fatranka a folklórnym súborom Rozsutec. Tento súbor patrí k najkvalitnejším súborom na Slovensku.
Doma i v zahraničí je veľmi známe Bábkové divadlo, najstaršie profesionálne divadlo na Slovensku.
Mesto spolu s rôznymi inštitúciami poriada každoročne v júni Staromestské slávnosti, kde v kultúrnom programe vystupuje množstvo umeleckých telies zo Žiliny, ale i z okolia. Tradičné je aj Žilinské kultúrne leto. V minulosti tu žili a tvorili mnohí významní umelci napr. maliari Jozef Božetech Klemens, Ľudovít Fulla, Vincent Hložník, spisovatelia Ján Papp, Ján Frátrik, umelecký kníhviazač Ján Vrtílek a mnohí ďalší umelci.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.