Strojírenské technologie (Bc.)

Žilinská univerzita, Strojnická fakulta
0,0

Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Typ studia

Bakalářské

DOD

26. 1. 2023

Termín přihlášek

31. 3. 2022, 12. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

15. 6. 2022, 19. 8. 2022 druhé kolo

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Odborný profil absolventa studijního programu strojírenské technologie charakterizují teoretické, ale hlavně praktické poznatky o konštruktológii a strojírenských technologiích, o výrobních zařízeních, o kvalitě, ekonomice a řízení výroby a dále návyky a schopnost zručně aplikovat tyto poznatky v praxi.

Informace.

Kontakt.

O městě Žilina

Žilina je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.

Počtom obyvateľov (83 067 osôb v novembri 2018) je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí „perla na Váhu“.

V Žiline pôsobí Mestské divadlo so súborom Maják s tvorbou zameranou pre mládež, dychovou hudbou Fatranka a folklórnym súborom Rozsutec. Tento súbor patrí k najkvalitnejším súborom na Slovensku.
Doma i v zahraničí je veľmi známe Bábkové divadlo, najstaršie profesionálne divadlo na Slovensku.
Mesto spolu s rôznymi inštitúciami poriada každoročne v júni Staromestské slávnosti, kde v kultúrnom programe vystupuje množstvo umeleckých telies zo Žiliny, ale i z okolia. Tradičné je aj Žilinské kultúrne leto. V minulosti tu žili a tvorili mnohí významní umelci napr. maliari Jozef Božetech Klemens, Ľudovít Fulla, Vincent Hložník, spisovatelia Ján Papp, Ján Frátrik, umelecký kníhviazač Ján Vrtílek a mnohí ďalší umelci.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.