Fakulta elektrotechniky a informačních technologií

Žilinská univerzita
0,0

Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

O fakultě.

Historie Fakulty elektrotechniky a informačních technologií Žilinské univerzity v Žilině začíná v roce 1953 založením Vysoké školy železniční v Praze. Další mezník v její historii tvoří rok 1959, kdy byla VSZ přejmenována na Vysokou školu dopravní a Strojnícka fakulta a Elektrotechnická fakulta vytvořili společnou Strojnickou a elektrotechnickou fakultu. V roce 1962 se VSD přestěhovala do Žiliny. Spolu s ní sem přišli i významní představitelé, kteří měli bohaté zkušenosti z praxe, vědeckovýzkumné činnosti a zejména vysokoškolské pedagogické praxe. V roce 2003 byl Elektrotechnické fakultě udělen certifikát systému managementu jakosti dle ISO 9001 jako první fakultě technického zaměření a celkově druhé fakultě v rámci České republiky. Zaměření vědeckovýzkumné činnosti a vzdělávání jednotlivých kateder se dynamicky vyvíjí jako odezva na neustále se měnící potřeby trhu a vývoje vědy v rámci národního i celoevropského kontextu. Od řešení klasických témat elektrotechnického inženýrství v dopravě zaměřeného na elektrickou trakci, železniční zabezpečovací techniku, zda technický provoz telekomunikací, se v současnosti hlavní důraz klade na informační a komunikační technologie aplikované v oblasti bezpečného řízení procesů v dopravě av průmyslu, moderní telekomunikační technologie, rozvoj výkonových elektronických systémů a moderní řízení elektrických sítí. Rozvíjejí se rovněž interdisciplinární obory, jmenovitě mechatronika, biomedicínské inženýrství a multimediální technologie. Studenti fakulty získají cíleným vzděláváním kompetence, které jim v tvrdé konkurenci umožní uspět na pracovním trhu nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku. Mnozí absolventi Feit působí na lukrativních pozicích v mnoha sférách společnosti u tradičních i nových zaměstnavatelů.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Přílohy k přihlášce na bakalářské studium:

1. životopis,
2. potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení,
3. kopie ročních vysvědčení ze střední školy,
4. po absolvování maturitní zkoušky uchazeči pošlou nebo vloží do elektronické přihlášky, kopie maturitního vysvědčení a konci roku vysvědčení z posledního roku středoškolského studia do termínu, který bude každému uchazeči oznámen písemně.

Kontakt.

O městě Žilina

Žilina je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.

Počtom obyvateľov (83 067 osôb v novembri 2018) je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí „perla na Váhu“.

V Žiline pôsobí Mestské divadlo so súborom Maják s tvorbou zameranou pre mládež, dychovou hudbou Fatranka a folklórnym súborom Rozsutec. Tento súbor patrí k najkvalitnejším súborom na Slovensku.
Doma i v zahraničí je veľmi známe Bábkové divadlo, najstaršie profesionálne divadlo na Slovensku.
Mesto spolu s rôznymi inštitúciami poriada každoročne v júni Staromestské slávnosti, kde v kultúrnom programe vystupuje množstvo umeleckých telies zo Žiliny, ale i z okolia. Tradičné je aj Žilinské kultúrne leto. V minulosti tu žili a tvorili mnohí významní umelci napr. maliari Jozef Božetech Klemens, Ľudovít Fulla, Vincent Hložník, spisovatelia Ján Papp, Ján Frátrik, umelecký kníhviazač Ján Vrtílek a mnohí ďalší umelci.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.