0,0

Žilinská univerzita
Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina

Typ studia

Bakalářské

Termín přihlášek

30. 6. 2022

Termín přijímaček

8. 6. 2022, 9. 6. 2022 náhradní termín

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Studium je zaměřeno na vysokoškolskou přípravu odborníků, kteří se mohou uplatnit ve veřejné správě, v podnicích a firmách při analýze rizik a možných krizových situací, jejich monitorování, v přípravě podkladů pro krizové plánování, ve zpracování krizových plánů a při řízení krizí. Absolventi mají vzdělání v příslušných ekonomických, technických a společenských vědách a v jejich aplikacích cích. Mohou se uplatnit ve funkcích na úsecích obrany státu, civilní ochrany obyvatelstva, ochrany veřejného pořádku a dalších.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o přijimacím řízení zde

Kontakt.

O městě Žilina

Žilina je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka.

Počtom obyvateľov (83 067 osôb v novembri 2018) je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Je administratívnym, hospodárskym, dopravným a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska, niekedy sa jej hovorí „perla na Váhu“.

V Žiline pôsobí Mestské divadlo so súborom Maják s tvorbou zameranou pre mládež, dychovou hudbou Fatranka a folklórnym súborom Rozsutec. Tento súbor patrí k najkvalitnejším súborom na Slovensku.
Doma i v zahraničí je veľmi známe Bábkové divadlo, najstaršie profesionálne divadlo na Slovensku.
Mesto spolu s rôznymi inštitúciami poriada každoročne v júni Staromestské slávnosti, kde v kultúrnom programe vystupuje množstvo umeleckých telies zo Žiliny, ale i z okolia. Tradičné je aj Žilinské kultúrne leto. V minulosti tu žili a tvorili mnohí významní umelci napr. maliari Jozef Božetech Klemens, Ľudovít Fulla, Vincent Hložník, spisovatelia Ján Papp, Ján Frátrik, umelecký kníhviazač Ján Vrtílek a mnohí ďalší umelci.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.