0,0

Technická univerzita ve Zvoleně
Ul. T. G. Masaryka 2117/24 960 01 Zvolen

O fakultě.

Hlavným poslaním Lesníckej fakulty TU vo Zvolene je poskytovať vysokoškolské vzdelanie občanom SR a iných štátov v študijných odboroch z oblasti lesníctva, poľovníctva a príbuzných odborov, alebo v ich kombinácii, podľa akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské), ako aj ďalšie vzdelávanie v týchto oblastiach.

Vedecko-vzdelávacie zameranie fakulty sa odvíja od trendov vývoja svetovej vedy v oblasti lesníctva, poľovníctva, arboristiky a komunálneho lesníctva a požiadaviek na profil absolventa Lesníckej fakulty. Absolvent Lesníckej fakulty je odborník, ktorého poslaním je príprava, organizovanie a riadenie lesnej výroby tak, aby sa zabezpečila ekologická stabilita lesných ekosystémov a plnenie základných funkcií lesa, najmä vodohospodárskych, pôdoochranných, klimatických, zdravotných a rekreačných, ako aj produkcia akostného dreva. V oblasti poľovníctva ide o riešenie problematiky trvalo udržateľného poľovného hospodárstva v podmienkach trhového hospodárstva s aplikáciou na moderné ekologicko-ochranárske funkcie poľovníctva, komerčné problémy manažmentu poľovníctva, spôsobu chovu a starostlivosti o zver vrátane veterinárnej.

 

Z pohľadu arboristiky a  komunálneho lesníctva  ide o posúdenie jednotlivých funkcií drevín, vrátane determinácie dysfunkcií spôsobených abiotickými vplyvmi i biotickými činiteľmi a návrhu opatrení k zlepšeniu ich stavu, ako aj zabezpečenie a zhodnotenie reťazca krokov od založenia porastov rýchlorastúcich drevín, starostlivosti o nich až po ich komplexné spracovanie z aspektu produkcie biomasy.

V oblasti vedeckého výskumu fakulta rieši aktuálne úlohy  lesníctva a poľovníctva v oblasti základného i aplikovaného výskumu s dôrazom  na meniace sa ekologické podmienky  i vlastnícke vzťahy.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o přijímacím řízení zde

Kontakt.

O městě Zvolen

Prvá zmienka o meste sa datuje do 13. storočia, keď kráľ Belo IV udelil Zvolenu štatút slobodného kráľovského mesta. Mesto zohralo významnú úlohu v histórii Slovenska, hlavne v období národnej obrody v 19. storočí a počas SNP v 2. svetovej vojne.

V súčasnosti je Zvolen významným hospodárskym a dopravným centrom Stredného Slovenska s počtom obyvateľom 45.000.  Nachádza sa tu najväčší drevospracujúci podnik v Strednej a východnej Európe, Železničné opravovne a strojárne, stavebná firma Doprastav, ale aj množstvo ďalších, väčších či menších firiem. Vzhľadom ku svojej polohe je Zvolen dôležitým cestným a železničným dopravným uzlom.        

Významnou dominantou mesta je Zvolenský zámok, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Dnes sú jeho priestory využívané Slovenskou národnou galériou a exponátmi európskeho stredovekého a slovenského moderného umenia.      Pozornosť návštevníkov Zvolena upúta gotický kostol svätej Alžbety, ktorý pochádza z obdobia druhej polovice 13. storočia. Na historickom námestí sa nachádzajú meštianske domy priechodového typu v rôznych stavebných slohoch.     

Najstaršími pamiatkami mesta sú pozostatky architektúry komitatného hradu v lokalite Pustý hrad z 12. storočia. Hrad mal rozlohu 7,6 ha. Pri dobývaní hradu Janom Huňadym zničil hradné objekty požiar a odvtedy zostal Pustý hrad v ruinách.     Každoročne sa vo Zvolene koná množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, najznámejšie sú Zámocké hry zvolenské, alebo prehliadka folklórnych súborov - Akademický Zvolen. Významné postavenie zaujíma Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Vo Zvolene má sídlo aj vlastivedné a lesnícko-drevárske múzeum.     

Dôležitú úlohu hrá Zvolen vo výchovno-vzdelávacom procese. Študenti si môžu vybrať z niekoľkých kvalitných stredných škôl, jednotkou v oblasti školstva je Vysoká škola lesnícka a drevárska.

Zvolen ponúka výborné podmienky na rekreáciu a šport. V lete sú v prevádzke termálne kúpaliská v Kováčovej a na Sliači, neďaleko centra je kúpalisko Neresnica, výborne sa dá oddýchnuť pri vodnej nádrži Môťová. V zime sú hojne navštevované lyžiarske strediská Kráľová a Sielnica-Brestová, taktiež Mestské kúpele, kde okrem bazéna možno využiť saunu či fitness centrum. V blízkosti mesta sa nachádzajú známe kúpele Sliač a Kováčová, kde sa liečia choroby pohybového ústrojenstva.  

V rámci Slovenska Zvolen vyniká v niekoľkých športových odvetviach, hlavne však v hokeji, hokejbale a volejbale. Futbal momentálne stagnuje, ukazuje sa, že mesto a sponzori nie sú schopní udržať viac športov na vysokej úrovni. Zvolenské rekordy:

PUSTÝ HRAD - najrozľahlejší hradný komplex v Európe - rozloha 7,6 ha
­NÁMESTIE SNP-najrozsiahlejšie v strednej Európe  
HURBAN-jediná maketa pancierového vlaku - pripomína význam 3 pancierových vlakov Masaryk, Hurban a Štefánik v období SNP   

ÚSTEDNÝ VOJENSKÝ CINTORÍN - ústredný vojenský cintorín Červenej armády s pamätníkom pre viac ako 17 000 vojakov, ktorí padli v bojoch na strednom Slovensku
­- ústradný vojenský cintorín Rumunskej armády s pamätníkom pre viac ako 11 000 vojakov, ktorí padli na Slovensku v rokoch 1944/45
­

TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN jediná vysoká škola na Slovensku zameraná na lesníctvo, drevárstvo a ekológiu

ARBORÉTUM BOROVÁ HORA-­ najväčšia zbierka ruží na Slovensku (660 odrôd záhonových, sadových, popínavých a miniatúrnych ruží v počte viac ako 4 000 kríkov)
­- pracovisko Technickej Univerzity Zvolen   

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.