Filozofická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
0,0

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Programy.

O fakultě.

Filozofická fakulta zajišťuje vysokoškolské vzdělávání v oboru učitelství akademických a výchovných předmětů v různých kombinacích, jakož i ve studijních programech neučiteľského studia zaměřených na humanitní disciplíny, v denní a často i v externí formě studia. Každoročně přichází s nabídkou široké palety akreditovaných studijních programů a studijních oborů, z nichž některé jsou unikátní, a to nejen v regionu.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Predpokladom prijatia na všetky uvedené študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a na študijné programy jednopredmetového neučiteľského štúdia, medziodborového neučiteľského štúdia a kombinácií v študijnom odbore filológia (študijné programy prekladateľstvo a tlmočníctvo) je vyhodnotenie komplexných výsledkov štúdia na strednej škole a mimoškolských aktivít. Hodnotenie zahŕňa: celkové študijné výsledky na 4  strednej škole; študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na vybraté predmety uvedené pri každom študijnom programe; tzv. nešpecifický prospech (účasť a výsledky na olympiádach, stredoškolská odborná činnosť, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov, publikačná činnosť a umelecká činnosť v odbore, príp. iné relevantné doklady), absolvovanie typu strednej školy.  

Elektronická přihláška zde.

 

Kontakt.

O městě Prešov

Prešov je krajské mesto ležiace v Prešovskom kraji. Počtom obyvateľov približne 90 000 je Prešov tretie najväčšie mesto na Slovensku. Má štyri katastrálne časti: Prešov, Šalgovík, Solivar a Nižná Šebastová. Patrí do Košicko-prešovskej aglomerácie.

Odvetvová štruktúra priemyslu, umiestneného v Prešove, je výrazne diverzifikovaná. Najvýznamnejším je strojársky, kovospracujúci a konfekčný priemysel.

Zaujímavé múzejné zbierky zhromažďuje a vystavuje vo viacerých expozíciách Krajské múzeum. Unikátna je stála expozícia Bárkányovej zbierky judaík v Židovskej ortodoxnej synagóge. Pozoruhodné výstavy výtvarného umenia pripravuje Šarišská galéria. Sieť kultúrnych zariadení dopĺňa Hvezdáreň a planetárium, Šarišské osvetové stredisko.

V meste sa nachádza pestrá paleta športových zariadení. Patrí k nim futbalový štadión FC Tatran Prešov s kapacitou 16 000 divákov, zimný štadión VTJ Farmakol Prešov pre 6 500 divákov, mestská viacúčelová hala pre 5 500 divákov. Letné kúpaliská sú na sídl. III a Delni. Prímestskej rekreácii slúžia lokality Sigord - Zlatá Baňa v Slánskych vrchoch, Drienica - Lysá v Čergove, údolie Svinky a Hornádu v Čiernej hore.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.