0,0

Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
Študentská 2 911 50 Trenčín Slovenská republika

Typ studia

Bakalářské

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu Špeciálna strojárska technika na základe získaných teoretických vedomostí bude schopný aplikovať princípy základných metód konštruovania súčiastok a vyšších konštrukčných celkov, riešenie konštrukčných úloh a spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov,základné a špecifické používané materiály v konštrukcii špeciálnej techniky, vybrané technológie a technologické problémy realizácie výroby špeciálnej techniky a systémov, základy konštrukcie špeciálnej a mobilnej techniky, zásady a kritéria posudzovania technického stavu a efektívnosti realizácie komplexnej starostlivosti.

Informace.

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.