0,0

Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
Študentská 2 911 50 Trenčín Slovenská republika

Typ studia

Magisterské

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Absolvent druhého stupňa štúdia študijného programu Údržba špeciálnej mobilnej techniky má ucelené vedomosti z oblasti komplexnej starostlivosti o špeciálnu mobilnú techniku v priebehu inštalácie, používania a ukončenia technického života. Ovláda konštrukčné princípy špeciálnej mobilnej techniky, zásady prevádzky, prejavy zhoršenia technického stavu, metódy a postupy riadenia prevádzkovej spoľahlivosti, údržby a diagnostiky. Disponuje poznatkami o cieľoch, štruktúre a činnostiach servisných a opravárenských systémov, vrátane manažérskych a ekonomických prístupov. Je schopný tvorivým spôsobom uplatňovať svoje vedomosti pri navrhovaní a projektovaní systémov a úloh prevádzky, bežnej údržby, opráv, inšpekčnej činnosti a obnovy. Dokáže riešiť technické a organizačné problémy komplexnej starostlivosti a jej podsystémov. Dokáže aplikovať metódy systémovej a operačnej analýzy, simulačného modelovania, počítačom podporovaného konštruovania, projektového manažmentu k riešeniu technických a organizačných úloh komplexnej starostlivosti. Dokáže využívať systémový prístup pri analýze technických problémov, formulovať úlohy, využívať efektívne metódy a postupy riešenia tímovým spôsobom.

Informace.

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.