Univerzita J. Selyeho

Elektrárenská cesta 2. 945 01, Komárno
0,0

Univerzita J. Selyeho
Elektrárenská cesta 2. 945 01, Komárno

O vysoké škole.

Univerzita J. Selyeho je vrcholnou vzdělávací a vědeckou subjektem. Posláním univerzity, jako součásti evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je rozvíjet a šířit vzdělanost, znalostní společnost, morální hodnoty, harmonickou osobnost a tvořivost, přispívat k pěstování svobodného myšlení, vědeckého bádání. Univerzita J. Selyeho jako veřejná vysoká škola je veřejnoprávní a samosprávná instituce, má právní subjektivitu. Hlavním úkolem Univerzity J. Selyeho při naplňování jejího poslání je poskytování vysokoškolského vzdělávání a tvůrčího vědeckého bádání.

Univerzita J. Selyeho je otevřeným typem vysoké školy, v níž se uplatňují multikulturnímu principy vzdělávání. Univerzita vytváří takové podmínky a formy vysokoškolského vzdělávání, ve kterých se uplatňuje především svoboda myšlení, samostatnost, zodpovědnost, humanismus, demokracie, tvořivost, originálnost vědeckého bádání, různorodost výzkumných metod, apolitičnost, kritičnost, objektivnost a dialog ve vzájemném vztahu pedagoga a studenta.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášku a informace najdeš tady

Kontakt.

O městě Komárno

Komárno je město na Slovensku, na jihu země, u maďarské hranice, v Nitranském kraji. Slovenská národní řeka Váh zde ústí do Dunaje. Žije zde zhruba 34 000 obyvatel.

Na strategickém místě, kde se Váh vlévá do Dunaje, existovalo souvislé osídlení, které bylo pod uherskou vládou již v 10. století. Později zde byla vystavěna pevnost, která je doložena již v 16. století. Ta byla jedna z nejvýznamnějších v celém tehdejším Uhersku; nebyla nikdy dobyta silou a patřila k významným bodům vojenského odporu proti postupujícím vojskům Osmanské říše. V 17. století byla hned vedle původní postavena nová, další pevnost.

V roce 1890 zde žilo 13706 obyvatel, většinou maďarské národnosti s tím, že zde bylo 1925 židů. Kromě toho zde byla vojenská posádka (3360 mužů).[3] Po vyhlášení Československa se Komárno stalo jeho součástí.[4] Maďarsko se ho nechtělo vzdát – vypukl ozbrojený boj, který byl nakonec pro Maďarsko neúspěšný. Původní jedno město bylo rozděleno ve dvě; jižní část, přesněji jen malé předměstí (Újszőny), které bylo připojené v roce 1896, zůstalo Maďarsku, začalo být reorganizováno na město a dnes patří k významným železničním křižovatkám. Komárno se naopak stalo významným československým přístavem na Dunaji.

V roce 1937 byly na břehu Dunaje postaveny železobetonové bunkry v rámci soustavy československého opevnění. Maďarská správa zde byla obnovena až v předvečer 2. světové války a odstoupení jihovýchodního pohraničí ČSR, kdy Maďarsko získalo celý jih Slovenska s maďarskou menšinou až po Nové Zámky.

Po druhé světové válce bylo město spolu s celým jižním Slovenskem opět připojeno k Československu, avšak maďarská menšina tu stále zůstává, čítá kolem šedesáti procent. Město tak má převážně maďarský charakter a dvojjazyčné nápisy jsou běžné. Právě v Komárně je koncentrováno největší maďarské osídlení na Slovensku; nacházejí se zde četné menšinové kulturní instituce, školy (maďarská univerzita, jediná na Slovensku). Několik let po válce byl dle návrhu slavného českého architekta Bohuslava Fuchse postaven soubor obytných domů.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.