Misiologie, diakonie a sociální péče (Bc.)

Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta
0,0

Univerzita J. Selyeho
Elektrárenská cesta 2. 945 01, Komárno

Typ studia

Bakalářské

Termín přihlášek

31.7.2021

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Absolvent studijního programu Misiológia, diakonie a sociální práce dokáže analyzovat problémy a možnosti, které se otevírají v různých oblastech misiologie, diakonie, navrhovat způsoby řešení misijní a diakonické práce, formy sociální pomoci i celé systémy tak, aby splňovaly požadavky na udržení a zlepšení kvality života obyvatelstva, vytvářet takové aktivity a implementovat je na místě. Je schopen spolupracovat s církevní vrchností, jakož i manažery, uživateli systému a specialisty jiných profesí.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace najdeš tady 

Kontakt.

O městě Komárno

Komárno je město na Slovensku, na jihu země, u maďarské hranice, v Nitranském kraji. Slovenská národní řeka Váh zde ústí do Dunaje. Žije zde zhruba 34 000 obyvatel.

Na strategickém místě, kde se Váh vlévá do Dunaje, existovalo souvislé osídlení, které bylo pod uherskou vládou již v 10. století. Později zde byla vystavěna pevnost, která je doložena již v 16. století. Ta byla jedna z nejvýznamnějších v celém tehdejším Uhersku; nebyla nikdy dobyta silou a patřila k významným bodům vojenského odporu proti postupujícím vojskům Osmanské říše. V 17. století byla hned vedle původní postavena nová, další pevnost.

V roce 1890 zde žilo 13706 obyvatel, většinou maďarské národnosti s tím, že zde bylo 1925 židů. Kromě toho zde byla vojenská posádka (3360 mužů).[3] Po vyhlášení Československa se Komárno stalo jeho součástí.[4] Maďarsko se ho nechtělo vzdát – vypukl ozbrojený boj, který byl nakonec pro Maďarsko neúspěšný. Původní jedno město bylo rozděleno ve dvě; jižní část, přesněji jen malé předměstí (Újszőny), které bylo připojené v roce 1896, zůstalo Maďarsku, začalo být reorganizováno na město a dnes patří k významným železničním křižovatkám. Komárno se naopak stalo významným československým přístavem na Dunaji.

V roce 1937 byly na břehu Dunaje postaveny železobetonové bunkry v rámci soustavy československého opevnění. Maďarská správa zde byla obnovena až v předvečer 2. světové války a odstoupení jihovýchodního pohraničí ČSR, kdy Maďarsko získalo celý jih Slovenska s maďarskou menšinou až po Nové Zámky.

Po druhé světové válce bylo město spolu s celým jižním Slovenskem opět připojeno k Československu, avšak maďarská menšina tu stále zůstává, čítá kolem šedesáti procent. Město tak má převážně maďarský charakter a dvojjazyčné nápisy jsou běžné. Právě v Komárně je koncentrováno největší maďarské osídlení na Slovensku; nacházejí se zde četné menšinové kulturní instituce, školy (maďarská univerzita, jediná na Slovensku). Několik let po válce byl dle návrhu slavného českého architekta Bohuslava Fuchse postaven soubor obytných domů.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.