0,0

Janáčkova akademie múzických umění
Komenského náměstí 6, 662 15 Brno

O fakultě.

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění představuje excelentní vzdělávací instituci v oblasti uměleckého vysokého školství, která odráží svou dlouholetou tradici i nároky kladené dnešní dynamickou dobou. Její vznik je spjat se založením samotné JAMU v roce 1947, kdy byla ustanovena jako jedna ze dvou fakult, a to vedle fakulty divadelní. Přestože od roku 1959 bylo členění JAMU na fakulty zrušeno a k jeho obnovení došlo až v roce 1990, vzešla od počátku až do dnešních dnů z brněnské akademie, resp. její Hudební fakulty celá řada špičkových hudebních umělců světového formátu.

Současná Hudební fakulta však představuje širokou platformu nejen pro hudební vzdělávání, ale stejně tak i tvůrčí uměleckou a vědeckou činnost, včetně aktivit směřujících k širším kulturním a společenským přesahům fakulty v rámci města Brna, regionu, republiky i mezinárodního prostoru. Naznačená internacionalizace řady oblastí akademické činnosti je ostatně jedním z klíčových rysů dnešní Hudební fakulty.

Uchazečům o studium fakulta nabízí výběr ze 44 studijních programů, a to v bakalářském, navazujícím magisterském, tzv. dlouhém magisterském i doktorském stupni. Výuku zajišťují renomovaní pedagogové, kteří jsou zároveň aktivními umělci, muzikology, hudebními manažery, či specialisty v oblastech cizích jazyků, pedagogiky, psychologie apod.

Akademický život na Hudební fakultě je úzce propojený s četnými koncertními aktivitami, festivaly, workshopy, či konferencemi, jako například Mezinárodní soutěží Leoše JanáčkaMezinárodními mistrovskými interpretačními kurzy, či Mezinárodním festivalem Setkáváním nové hudby Plus.

Krásné prostory novorenesanční budovy Hudební fakulty, sídlící na Komenského náměstí 6, tedy v samotném srdci historického centra města Brna, nabízí studentům špičkové nástrojové vybavení a kvalitní zázemí pro umělecký i odborný profesní růst.

Chcete se dozvědět o studiu a akademickém životě na Hudební fakultě JAMU více? Prohlédněte si nejen naše oficiální webové stránky, ale i web pro uchazeče o studium „JAMUj“.

Informace.

Kontakt.

O městě Brno

Brno je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Město je významným střediskem vysokého školství s 34 fakultami čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. V Brně je zákonem zřízeno studio České televize a Českého rozhlasu.

Na Brněnském výstavišti jsou tradičně konány velké mezinárodní výstavy a veletrhy. Rozsáhlý areál výstaviště započal svůj provoz již roku 1928 a dnes je považován také za jednu z kulturních památek města. Brno proslulo i coby dějiště velkých motoristických závodů konaných na blízkém Masarykově okruhu, tato tradice sahá až do třicátých let 20. století. K nejprestižnějším závodům patří Grand Prix ČR, součást seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. Brno také každoročně hostí mezinárodní přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis, pořádanou od roku 1998. Návštěvnost této události se typicky pohybuje mezi jedním až dvěma sty tisíci návštěvníků po každý den jejího konání.

K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopci a katedrála svatého Petra a Pavla na vršku Petrov, utvářející charakteristické panorama města a často vyobrazovaná jako jeho symbol. Druhým dochovaným hradem na území Brna je Veveří, kdysi vybudovaný nad řekou Svratkou a dnes se tyčící nad Brněnskou přehradou. Další významnou památkou je funkcionalistická vila Tugendhat, která byla zapsána mezi Světové dědictví UNESCO. Historické městské jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. K turisticky atraktivním lokalitám patří také Chráněná krajinná oblast Moravský kras, jejíž nejjižnější část zasahuje na území města. Brno je rovněž vinařskou obcí v rámci Velkopavlovické vinařské podoblasti.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.