0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol

Typ studia

Bakalářské

DOD

22. 11. 2019 a 24.-25. 1 .2020

Termín přihlášek

31. 3. 2020

Termín přijímaček

15. - 19. 6. 2020

Přijímačky

Ano

O oboru.

Obor připravuje studenty pro oblast komplexní péče o krajinu. Absolventi se uplatní ve složkách projekčních, prováděcích, investorských, provozních, výzkumných, plánovacích a správních, v řídících funkcích na úsecích organizace půdního fondu, pozemkové úpravy, revitalizace malých vodních toků, kultivace a rekultivace půd, hydromeliorace, lesnicko-technické meliorace, inženýrské a lesnické stavby, vodní hospodářství, hydroinformatika, územní plánovaní a další.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přijímací zkouška z předmětů biologie a matematika. 

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.