0,0

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

11.–12. 6. 2021 ONLINE

Termín přihlášek

18.6.2021

Termín přijímaček

23-25.6.2021

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Nejnovější studijní program FA boří naivní představu, že krajinářská architektura je něco, co se přidá k architektuře poté, co ostatní profese naplnily svá zadání. Dosud u nás dostupné vzdělání v tomto oboru se převážně zaměřovalo na kultivaci zahradnických a přírodovědných znalostí, ovšem výuka na naší fakultě propojuje znalosti a dovednosti typické pro krajinářského architekta s mnoha aspekty výuky architekta a urbanisty.

Získáte základní přehled o dějinách umění a architektury a osvojíte si základy specializovaných přírodovědných disciplín potřebných pro tento obor, například dendrologie. Ve finále tak zvládnete vypracování studie úpravy veřejného prostranství, například parku, uličního prostoru nebo sportoviště, včetně všech náležitostí a detailního zpracování zahrnujícího třeba osazovací plán.

Krajinářský architekt je široce vzdělaným odborníkem, jehož hlavní činností je navrhování veřejných prostranství a kulturní krajiny. Je připraven na mezioborovou účast v plánovacích procesech, jako je zpracovávání urbanistických, regulačních a územních plánů. Základní znalosti architektury a urbanismu mu umožňují hrát důležitou roli v detailním programování povrchů sídel ve velkém i malém měřítku. Pracovat může v ateliéru krajinářské architektury, na volné noze nebo ve státní správě.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihláška: Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh je nutno odevzdat na studijním oddělení.

Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:

- vytištěnou a podepsanou elektronickou Přihlášku ke studiu + následující přílohy
- životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol
- doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením
- doklad o dosažení úplného středoškolského vzdělání
– maturitní vysvědčení - u uchazečů, kteří budou maturovat ve školním roce, ve kterém přihlášku podávají, vyžadujeFA ČVUT výpis známek z konečných vysvědčení 1. – 3. ročníku střední školy

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.