0,0

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

11.–12. 6. 2021 ONLINE

Termín přihlášek

31.5.2021

Termín přijímaček

23-25.6.2021

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Je to příležitost rozvinout základy získané bakalářským studiem a najít si svou vlastní parketu a cestu – včetně případného studijního pobytu v zahraničí. V průběhu dvouletého studia vás čekají náročnější projekty i ve spolupráci s českými nebo zahraničními partnerskými firmami nebo mezioborové projekty s jinými fakultami – kvalitní protéza třeba vznikne ve spolupráci s biomedicínským inženýrstvím apod. Díky tomu si už ve škole můžete budovat síť kontaktů pro svou budoucí kariéru.

Zpracovávat projekty bližší praxi průmyslového designu, třeba navrhnout dokonalé zubařské křeslo vyhovující jak estetickým požadavkům a nárokům na pohodlí pacienta, tak inovacím v medicíně a možnostem používat při ošetřování nejnovější technologie.

Po splnění všech náležitostí, tedy složení státní zkoušky a obhájení magisterské práce, můžete samozřejmě nastoupit do praxe – ať už jako designér na volné noze, tak v některé ze společností nebo výrobních podniků. Další možností však je pokračovat ve studiu v doktorském stupni, což je mimo jiné předpoklad pro budoucí akademickou dráhu. Uplatnění nepochybně najdete: kvalitní design neboli to, jaký má výrobek „kabát“, produkt lépe prodává.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihláška: Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh je nutno odevzdat na studijním oddělení.

Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:

- vytištěnou a podepsanou elektronickou Přihlášku ke studiu + následující přílohy
- životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol
- doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením
- doklad o dosažení úplného středoškolského vzdělání
– maturitní vysvědčení - u uchazečů, kteří budou maturovat ve školním roce, ve kterém přihlášku podávají, vyžadujeFA ČVUT výpis známek z konečných vysvědčení 1. – 3. ročníku střední školy

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.