0,0

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a, 370 05, České Budějovice

Programy.

O fakultě.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Nabízí vzdělání v historickýchfilologických a kulturně zaměřených studijních programech, a to v bakalářskémmagisterském a doktorském stupni; studovat zde lze rovněž učitelské studijní programy zaměřené na vzdělávání pro střední školy (učitelství anglického jazyka a literatury, českého jazyka a literatury, dějepisu, francouzského jazyka, německého jazyka a španělského jazyka). Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících i moderním technickým vybavením učeben.

Součástmi fakulty jsou Archeologický ústavHistorický ústavÚstav anglistikyÚstav archivnictví a pomocných věd historickýchÚstav bohemistikyÚstav česko-německých areálových studií a germanistikyÚstav romanistiky (členěný na oddělení francouzského, italského a španělského jazyka) a Ústav věd o umění a kultuře

Na fakultě existují tři excelentní vědecké týmy zaměřující se na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech, dějiny společnosti českých zemí v raném novověku a na teorii, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu. Pracovníci Filozofické fakulty JU pravidelně publikují své studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií.

Bohaté vědecké a pedagogické kontakty jsou orientované především na středoevropský prostor (Německo, Rakousko) a románské země (Francii, Španělsko, Itálii), ale i na zámoří (USA, země Latinské Ameriky), a umožňují tak nemalému počtu studentů absolvovat část studia v zahraničí. Díky nadstandardní mezinárodní spolupráci mohou nejlepší studenti vybraných programů studovat v režimu „double degree“ a získat tak spolu s diplomem FF JU i plnohodnotné bakalářské, magisterské nebo doktorské diplomy partnerských univerzit ve Francii, Španělsku a Itálii.

Informace.

Kontakt.

O městě České Budějovice

České Budějovice, místními nazývané Budějce, jsou metropolí jižních Čech s téměř sto tisíci obyvateli.

Město na soutoku řek Vltavy a Malše, založené v roce 1265 Přemysle Otakarem II., má co nabídnout v oblasti památek, kultury i sportovního vyžití a trávení volného času.

Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy. Vystoupejte proto na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž. Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru. Přímo uprostřed se nachází barokní Samsonova kašna, největší svého druhu v Čechách. Hned vedle věže se nachází barokní Katedrála sv. Mikuláše. V okolních ulicích stojí za návštěvu Piaristické náměstí s klášterním kostelem Obětování Panny Marie, věže Rabenštejnská a Železná panna. Jak fungoval městský vodovod, zjistíte ve Vodárenské věži a Jihočeské muzeum pořádá řadu výstav, včetně té o městě, po celý rok. Každoročně se České Budějovice stávají živým centrem kultury, zvláště v době letních měsíců a adventu. Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy jako jeviště slouží historické centrum města, přitahuje návštěvníky z Čech i zahraničí.

Za vyzkoušení stojí rozhodně i místní gastronomie, zejména pak pivo. Vždyť světoznámý Budvar je doma právě tady a v Masných krámech Vám ho načepují přímo z tanku.

Co by kamenem dohodil je zámek v Hluboké nad Vltavou a dvě památky UNESCO, Holašovice a Český Krumlov. Fanoušci přírody pak jistě ocení Blanský les s nejvyšším vrcholem Kleť, či Novohradské hory.

Navštivte nás a poznejte moderní, přátelské a pohostinné město.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.