Fakulta zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci
0,0

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec

O fakultě.

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Biomedicínská technika, Zdravotnické záchranářství a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2020 otevírá program Radiologická asistence. Řídí se Studijním a zkušebním řádem Technické Univerzity v Liberci.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří úspěšně absolvovali úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání nelékařského směru, zakončené maturitní zkouškou, a následně splnili podmínky přijímacího řízení.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Odkaz na elektronickou přihlášku.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je statutární město na severu Čech a krajské město Libereckého kraje. Má přibližně 104 tisíc obyvatel a je tak pátým největším městem České republiky (třetím v Čechách). Spolu se sousedním Jabloncem nad Nisou a okolními obcemi vytváří širší sídelní aglomeraci, sám katastr města obsahuje jako enklávu obec Stráž nad Nisou. Liberec je zakládajícím členem Euroregionu Nisa, od roku 2004 i jeho hlavním městem.

Jedním ze symbolů města je liberecká radnice, novorenesanční stavba z roku 1893, dále  liberecký zámek, vystavěný v 80. letech 16. století a můžete zde najít i zříceninu hradu Hamrštejn.

V Liberci je hojně zastoupen textilní průmysl, zejména soukenictví a plátenictví.

Ve volném čase můžete navštívit ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry. Podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park a další.

https://www.visitliberec.eu

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.