0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Králova výšina 3132/7 Ústí nad Labem 400 96

O fakultě.

Hlavním důvodem vzniku FŽP UJEP byl alarmující stav krajiny a životního prostředí v oblasti severních Čech. FŽP UJEP je dnes jednou z osmi fakult ústecké univerzity a od roku 2020 sídlí v nové budově Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v kampusu UJEP. Na fakultě se zaměřují na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

FŽP UJEP tvoří tři katedry: katedra životního prostředí, katedra environmentální chemie a technologie, katedra geoinformatiky.

Co Fakulta životního prostředí nabízí?
Zázemí v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO), nejnovější a moderně vybavené budově kampusu UJEP. Špičkově vybavené laboratoře pro výuku a výzkum v oblasti environmentální chemie, geoinformatiky a přírodních věd. Nové a inovované studijní programy. Předměty šité na míru současným studentům s množstvím exkurzí a terénních kurzů.
Možnost studovat problémy životního prostředí na konkrétních příkladech v oblasti Severních Čech.
Zapojení do výzkumných projektů se zajímavými tématy. Hledání cest k udržitelnosti a řešení palčivých problémů dnešního světa. Možnost vycestovat během studia na zahraniční studijní pobyty nebo pracovní stáže. „Rodinné“ prostředí a individuální přístup ke každému studentovi. Široké uplatnění absolventů například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu…), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních start-upech.
 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.